Brannrådgivning

Lover og forskrifter endres over tid. En bygning vil få behov for oppgradering i forhold til gjeldende lovverk. Eldre bygninger har ofte store branntekniske mangler, senere ombygginger slik som nye balkonger/ innglassing av balkonger eller hulltaking i forbindelse med for eksempel rehabilitering av våtrom kan medføre større fare for brann/ røykspredning.
 

Østfold Prosjekt AS tilbyr utarbeidelse av branntekniske tilstandsvurderinger og brannteknisk rådgivning i forbindelse med gjennomføring av brannsikringstiltak og installasjon av varslingssystemer og slukkesystemer.